BẤT ĐỘNG SẢN DÂN DỤNG

Dự án đang triển khai

Khu dân cư Cát Tường Park House Chơn Thành

+

Taka Garden Riverside Homes

+

Khu Đô Thị Cát Tường Western Pearl

+

Khu Đô Thị Phức Hợp – Cảnh Quan Cát Tường Phú Hưng

+

Khu Đô Thị Cát Tường Phú Sinh

+

Khu Đô Thị Riverview City

+

BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP

KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY RẠNG ĐÔNG – AURORA IP

+