TIN TỨC

DỰ ÁN ĐANG VẬN HÀNH

Taka Garden Riverside Homes – Tỉnh Long An

Tên Dự án: Khu dân cư Ven sông Cát Tường Phú Viên (Taka Garden Riverside

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl – Hậu Giang

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Kim Tinh chính thức tiếp nhận quản

Khu đô thị cảnh quan Cát Tường Phú Hưng – Bình Phước

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Kim Tinh chính thức tiếp nhận quản

Cát Tường Phú Sinh – Tỉnh Long An

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Kim Tinh chính thức tiếp nhận quản

Khu đô thị thương mại dịch vụ Cát Tường Phú Nguyên

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Kim Tinh chính thức tiếp nhận quản